Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen Fond) vznikl jako třetí z rodiny institucí, které částečně odškodňují zákazníky nefunkčních finančních domů. Základem vzniku Fondu je směrnice Evropské unie 97/9 EU, která je závazná pro všechny členské státy EU.

Fond byl vytvořen na počátku roku 2001 na základě novely Zákona o cenných papírech, jejímž cílem bylo harmonizovat tuzemskou právní úpravu s požadavky práva Evropské unie Tento zákon byl v roce 2004 nahrazen Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu č.256/2004 Sb.

Klienty bank a družstevních záložen odškodňuje Fond pojištění vkladů, který převzal i aktivity bývalého Zajišťovacího fondu družstevních záložen. (viz www.fpv.cz)

Organizace Fondu

Statutární orgán :

Předseda správní rady: Ing. Jan Poulík
Místopředseda správní rady: Mgr. Petr Krutiš

Členové správní rady:
Ing. Richard Siuda
Ing. Petr Špaček
Ing. Dušan Hradil

Aparát Fondu

Ředitel, 3 zaměstnanci.

Dokumenty ke stažení

Statut GFOCP

Výroční zprávy

Seznam zpráv

Poslední úprava této stránky byla provedena 02. 09. 2013 v 00:00.