Schůze konkursních věřitelů úpadce Private Investors, a.s.

16. 06. 2020

Svolává se na den 24. 6. 2020 v 10.00 hod. do č. dv. 152/I. patro v budově Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2

Na programu schůze bude:

- projednání návrhu SKP na snížení počtu členů věřitelského výboru

- zpráva správce o rozsahu, velikosti a zpeněžování konkursní podstaty

- zpráva věřitelského výboru o jeho činnosti

Prezence konkursních věřitelů začne 30 minut před zahájením.